Harmonogram
Data:

Zdarzenie:

Elektroniczna rekrutacja do żłobków

Data:
od: 17-04-2024 godz. 09:00 do 11-05-2024 godz. 16:00

Zdarzenie:

Złożenie elektronicznego formularza na stronie systemu rekrutacyjnego.

Data:
od 15-05-2024 godz. 09:00

Zdarzenie:

Ogłoszenie listy dzieci wstępnie zakwalifikowanych

Data:

max. 10 dni roboczych
od dnia ogłoszenia listy dzieci wstępnie
zakwalifikowanych


Zdarzenie:

Złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów przyjęcia dziecka do placówki

Data:
od 15-06-2024

Zdarzenie:

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych do żłobka

Data:

max. do 7 dni roboczych
od ogłoszenia listy
dzieci przyjętych


Zdarzenie:

Podpisanie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi

Data:

w przypadku wolnych miejsc w placówce i braku kandydatów na liście rezerwowej


Zdarzenie:

Rekrutacja uzupełniająca