Szanowni Państwo, 

w systemie elektronicznej rekrutacji do żłobków zostały udostępnione wyniki rekrutacji. 

Wynik rekrutacji można sprawdzić logując się do konta w systemie rekrutacji (opcja "Zaloguj", dostępna w prawym górnym rogu).

Wyniki rekrutacji zostały również przesłane na adresy e-mail rodziców/opiekunów prawnych, których adres e-mail został wprowadzony podczas rejestracji wniosku. 

Zgodnie z zasadami rekrutacji, rodzic/opiekun prawny dziecka zakwalifikowanego do przyjęcia powinien w terminie max. 10 dni od dnia ogłoszenia list dzieci wstępnie zakwalifikowanych złożyć w placówce kwalifikacji dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów przyjęć, które zostały zaznaczone w systemie rekrutacji podczas rejestracji wniosku.

Brak potwierdzenia spełniania kryteriów w wymaganym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.